s a m l i n g a r

S A M L I N G A R
// 2020 //

6.desember 9.30-11.30 Lukka Lanseringsevent
13.desember 9.30-11.30 L Y S
20.desember 9.30-11.30 F R E D

// 2021 //

Meir info kjem

***

T I L S T A D E S Y O G A
@tilstadesyoga
facebook.com/tilstadesyoga
post@karenrosenbergolsen.com
Storebakken 18, 6100 Volda
www.tilstadesyoga.com
http://www.gamleskrivargarden.no