p r a k t i s é r

// 2 0 2 0 //

F A S T E M O R G O N K L A S S E R
Oppstart Januar 2021

Mandagar 9.15-10.15 Sterk Flyt
Tysdagar 9.15-10.15 Mild Flyt
Onsdagar 9.15-10.15 Sterk Flyt
Torsdagar 9.15-10.15 Mjuk Flyt

S A M L I N G A R
2020

6.desember 9.30-11.30 Lukka Lanseringsevent
13.desember 9.30-11.30 L Y S
20.desember 9.30-11.30 F R E D

2021
Meir info kjem

B A R S E L Y O G A K U R S
Meir info kjem.

***

T I L S T A D E S Y O G A
@tilstadesyoga
facebook.com/tilstadesyoga
post@karenrosenbergolsen.com
Storebakken 18, 6100 Volda
http://www.tilstadesyoga.no
http://www.gamleskrivargarden.no