k l a s s e r

// 2 0 2 0 //

F A S T E M O R G O N K L A S S E R
Oppstart Januar 2021
Sjå her for prisar og påmelding

Mandagar 9.15-10.15 Sterk Flyt
Tysdagar 9.15-10.15 Mild Flyt
Onsdagar 9.15-10.15 Sterk Flyt
Torsdagar 9.15-10.15 Mjuk Flyt

***

T I L S T A D E S Y O G A
@tilstadesyoga
facebook.com/tilstadesyoga
post@karenrosenbergolsen.com
Storebakken 18, 6100 Volda
www.tilstadesyoga.com
http://www.gamleskrivargarden.no