Klasser

img_8982

• Virya Yoga kvar tysdag kl. 11.30 på Leela Yoga
• Slow Flow kvar torsdag kl. 11.30 på Leela Yoga

• Vinyasa Flow annakvar laurdag kl. 11.00 på Flyt Studio, Nesodden

• Virya Yoga Kvar søndag kl. 10.00 på Leela Yoga
• Yin Yoga Kvar søndag kl. 11.45 på Leela Yoga

Virya Yoga
Med Virya Yoga kan man styrke kroppen, forebygge skader og bringe bevisstheit inn i det ein gjer på matta så vel som av matta. Virya er sanskrit og betyr kraft, entusiasme og glede, og tanken bak ViryaYoga er at ein finn fram til storheita i seg sjølv. I timane til Karen opplever du ein morosam, effektiv og samtidig sikker yogaform der du får rom til å finne tilbake til kroppen din gjennom bevegelse og pust, og tid til å vere tilstades i augeblikket. Ei dynamisk yogaform med mykje hjarte!

Yin Yoga
Yin Yoga er kunsten å kunne gi slepp, og fokuset er å bli meir bevisst og tilstades og forbetre kroppens intelligens. Passive stillingar vert haldne lenge for å frigjere fascia eller bindevev slik at energien i kroppen kan flyte friare. Yin Yoga er i hovudsak retta mot bindevev i hofter, bekken og nedre ryggrad. Dette er ein roleg og mjuk praksis, men den kan allikevel vere overraskande utfordrande på grunn av den lange tida du tilbringer i kvar av stillingane.

Slow Flow
Ein mjuk og sakte flyt der vi jobbar oss gjennom heile kroppen. Vi startar frå grunnen og inn i ståande posisjonar før vi begynner å jobbe oss nedover for å finne stødigheit og ro i sitande posisjonar. Ei tid for å roe nervesystemet og bevege oss ut av hovudet og inn i kroppen. 

Vinyasa Flow
Ei leiken og dynamisk klasse. Her flyter vi gjennom asanaene, og gir oss sjølv moglegheita til å lande i eigen kropp. Fokus på relasjonen mellom pust og bevegelse, balansering av energi og jobbe oss varme frå innsida. 

krusedull_heimeside
Advertisements