i n v e s t é r

P R I S A R

Morgonklasser:
Enkeltklipp: 250,- / (100,- student)
5 klipp: 800,- / (400,- student)
10 klipp: 1600,- / (800,- student)

Samlingar:
Her vil det vere eigne prisar for kvar samling.

Privatundervisning:
Honorar etter avtale.

P Å M E L D I N G & B E T A L I N G

Betalast via Vipps #602034
Meir detaljar kjem.