Tydeleggjering

Unngå å døme det du skriv. Kanskje skriv du plutseleg noko som er litt mindre yogisk enn du skulle ha likt? Vér ærleg, forhold deg til det som finst i deg. Vér sannferdig, autentisk og ærleg. Det er det som er logisk.