Mage, hjarte & sinn

«Me kan finne grunning i vissheita om at pusten er konstant. Heile livet er ein serie av innpustar og utpustar, og ingen av desse er like. Kvart andetak er unikt, kvart augeblikk er unikt.»