o m

***

T i l s t a d e s Y o g a

Eit rom til å puste i, røre seg i, lande i, lære i.

Eit rom i eit over 200 år gamalt hus med mykje historie i veggane.

Eit hjarterom med tilstadeværelse som vår leiestjerne.

Du er so varmt velkomen.

***

Tilstades Yoga byr på faste klasser, kurs og ulike samlingar.

Hovudlærar og studioinnehavar er Karen Rosenberg Olsen.

Studioet ligg i Gamle Skrivargarden i Volda.

Tilstades Yoga har óg ei donasjonsbasert virtuell skattekiste.

***

T I L S T A D E S Y O G A
@tilstadesyoga
facebook.com/tilstadesyoga
post@karenrosenbergolsen.com
Storebakken 18, 6100 Volda
www.tilstadesyoga.com
http://www.gamleskrivargarden.no