o m

***

Eg ser dette som ei skattekiste, som kan fyllast opp til randen.

Du er varmt velkomen til å ta del og nyte av den visdomen som yoga kan gi oss.

Dette er eit rom for yoga, meditasjon og kontemplasjon.

Felles, for alt innhaldet, er at det støttar opp om auka tilstadeværelse i kvardagen.

***

Med dette har eg eit genuint ynskje om å skape noko kreativt, nyttig og verdfullt.

Det er mitt håp at eg kan skape ein virtuell formidlingskanal, som bidreg til at du kan oppleve tilstadeværelse på ein meiningsfull måte for deg. 

Lat oss sanke skattar.

***